Regulamin Sprzedaży Voucherów na Dostęp do Treningów online, Treningi Personalne online i Dietę online na stronie www.labonitafit.pl

 1. Strona Sprzedająca:
  • Vouchery są sprzedawane przez firmę Paulina Walczewska Body&Dance, zarejestrowaną pod adresem ul. Of.Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:884-258-00-19, Regon: 361182487.
  • Wszelkie pytania i reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@labonitafit.pl
 2. Definicje:
  • Voucher: Elektroniczny kod umożliwiający dostęp do treningów, treningów personalnych i diety.
  • Klient: Osoba dokonująca zakupu vouchera.
  • Usługi: Treningi online dostępne na platformie www.labonitafit.pl/trenujwdomu, treningi personalne online oraz usługi dietetyczne online.
 3. Zakup Vouchera:
  • Vouchery są dostępne do zakupu na stronie internetowej www.labonitafit.pl.
  • Dokonując zakupu, Klient potwierdza akceptację warunków regulaminu.
 4. Warunki Używania:
  • Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od dnia zakupu, a czas jego realizacji możliwy przez okres widoczny przy wybranym pakiecie/usłudze.
  • Dostęp do treningów i diety jest ograniczony do jednej osoby – Klienta.
   • Kupujący niezwłocznie po zakupie a maksymalnie w ciągu 24 h otrzyma na swój adres e-mail podany w zamówieniu elektroniczny Voucher z wpisanym przez siebie imieniem osoby obdarowanej, rodzajem zakupionego pakietu/usługi, datą ważności i unikalnym kodem
   • Podanie imienia osoby obdarowywanej jest dobrowolne, ale niezbędne celem wystawienia przez Sklep Vouchera. Zamawiający podając imię zgadza się jednocześnie na Warunki Rodo podane na labonitafit.pl 
   • Osoba, która otrzyma Voucher, chcąc go zrealizować, jest zobligowana do wpisania kodu podanego na Voucher do konkretnego produktu na stronie, tym samym cena dostępu/usługi zostanie wyzerowana a konto klienta zostanie utworzone na stronie labonitafit.pl
 5. Płatności:
  • Opłaty za vouchery są uiszczane elektronicznie przez platformy płatnicze.
  • Wpłaty są nieodwracalne.
 6. Dostęp do Treningów:
  • Klient ma dostęp do treningów przez okres ważności vouchera.
  • Dostęp nie może być udostępniany lub sprzedawany innym osobom.
 7. Treningi Personalne:
  • Umówienie się na trening personalny wymaga wcześniejszej rezerwacji.
  • Anulacja treningu musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed planowanym spotkaniem.
 8. Dostęp do Diety:
  • Spersonalizowana dieta jest dostępna przez cały okres ważności vouchera. Umówienie się na konsultację dietetyczną wymaga wcześniejszej rezerwacji.
  • Anulacja konsultacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed planowanym spotkaniem.
 9. Odpowiedzialność:
  • Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje wynikające z wykonywania treningów.
  • Klient korzysta z usług na własne ryzyko.
 10. Zmiany w Regulaminie:
  • Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  • Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pomocą komunikatów na stronie internetowej.
 11. Postanowienia Końcowe:
  • Regulamin wchodzi w życie od momentu zakupu vouchera.
  • Każde niezastosowanie się do regulaminu może skutkować utratą dostępu do usług.

Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na powyższe warunki.