WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Korzystając ze strony znajdującej się pod adresem https://www.labonitafit.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych do celów usługowych w siedzibie firmy oraz stronie internetowej  takich jak:

 

  1. imię i nazwisko
  2. data urodzenia
  3. adres zamieszkania w przypadku przelewów internetowych
  4. numer telefonu
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail)
  6. hasło do fitssey
  7. numer konta bankowego

 

o ile zostały dane te przeze mnie przekazane.

Wyrażam zgodę ich przetwarzanie danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wglądu do danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania usunięcia, ale usunięcia tylko w zakresie danych zbędnych na potrzeby archiwizacyjne zgodne z innymi ustawami.